003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Dzisiaj i Jutro -Europa dla obywateli
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 12.05.2017
Liczba wyświetleń: 7954
PDF
DRUKUJ
grafika

 

 

 

 

 

 

Projekt "Today and Tomorrow” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „Europa dla obywateli

 
Udział: projekt umożliwił spotkanie  430 obywateli, z których 250 pochodziło z miasta Chodzież (Polska), 180 z miasta Nottuln (Niemcy)
 
Miejsce/Daty: spotkanie odbyło się w Chodzieży (Polska) w dniach od 03/06/2017 do  07/06/2017
 

Dzień pierwszy spotkania (03/06/2017) – poświęcono na uroczyste otwarcie spotkania, oficjalną prezentację projektu oraz nieformalne spotkania uczestników.
W Chodzieskim Domu Kultury odbyła się także  uroczysta Akademia 25-lecia.

Dzień drugi spotkania (04/06/2017) - odbywały się warsztaty dla mieszkańców obu krajów oraz spotkania w grupach roboczych:
- Instytucje UE
- Historia UE
- Po BREXIT. Jaka przyszłość UE?
- Myśl globalnie. Działaj lokanie
- Imigranci. Wspólny problem
- Urbanizm dzisiaj. Którędy droga?
Uczestnicy także wzięli udział w mszy św. w kościele św. Floriana oraz w oficjalnym otwarciu Targów Przedsiębiorczości I Edukacji,Dzień trzeci spotkania (05/06/2017) Polsko-niemiecki okrągły stół oraz otwarte forum dla NGO i instytucji edukacyjnych,
Nadal odbywały się Targi Przedsiębiorczości i Edukacji.

Dzień czwrty i piąty  (06/06/2017 – 07/06/2017)
W tych dniach miały także miejsce wystawy kulturalne oraz gry miejskie.
Odbywały się debaty z sektorem biznesu jak i  pozarządowym.

Ostatni dzień spotkania poświęcono także  na uroczyste zamknięcie polsko-niemieckiego spotkania.

 

 

Projekt "Dzisiaj i Jutro" dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli

W roku 2017 mija 25 lat odkąd miasto Chodzież i niemiecka gmina Nottuln podpisały umowę o partnerstwie. Sygnatariuszami umowy byli ówczesni burmistrzowie obu jednostek - Andrzej Jaroszyński i Bernd Mensing. 

Przemówienia gości z Niemiec przygotowane na uroczystosć

Szanowny Panie Burmistrzu
Drogi Jacku, kochana Beato,
drodzy przyjaciele z Chodzieży i Nottuln,
szanowni Państwo!


25 drobnych myśli/zdań z okazji jubileuszu XXV-lecia

-Tak niesamowicie się cieszę, iż my wszyscy tutaj zebrani możemy dzisiaj świętować jubileusz naszego partnerstwa miast.
-Myślę również o tych, którzy dzisiaj tego czynić już nie mogą. 
-Ubolewam również, iż Hansjörg Krukenberg z powodów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w tym wyjeździe.  Należy podkreslić jego zasługi dla naszego partnerstwa miast.
-Decyzja  o nawiązaniu partnerstwa pomiędzy Chodzieżą a Nottuln, którą podjęlismy 25 lat temu, była słuszna.
-Mieliśmy wiele marzeń, wiele obiecujących perspektyw.
-Marzyliśmy o wspólnym domu- Europie, w której każdy ma swój pokój, każdy ma miejsce, w którym możemy byc różnorodni, tworząc coś wspólnego, coś wielkiego.
-Śniliśmy o tym, by poznało się wielu ludzi z Chodzieży i Nottuln.
  -Marzyliśmy o tym, by przede wszystkim odwiedzali się młodzi ludzie, by żyli razem  na jakiś czas w rodzinach, tak siebie poznawali i zawierali przyjaźnie.
-Mieliśmy marzenie:  Partnerstwo miast  miało być kamieniem węgielnym dla dobrych sąsiedzkich stosunków między naszymi naszymi  narodami i dla pokoju w Europie.
-I jest tak cudownie: Nasze marzenie się spełniło.
-A mimo to pojawiają się problemy.  Przeżywamy obecnie najtrudniejszy kryzys w  Europie od zakończenia konfliktu między wschodem a zachodem.
-Nasza więź w Europie jest zagrożona. Demokracja jest zagrożona.  Nierówność i niesprawiedliwość niszczą korzenie naszej wspólnej Europy.
-Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Europa przez wiele lat była projektem pokojowym, gwarancją na to, że Państwa już nigdy militarnie nie wystąpią przeciw sobie.
-Nieznośne i niebezpieczne są nowe napięcia, podejmowanie nowych działań atomowych, nowe zagrożenie wojną. Po obu stronach linii granicznych między Rosją a krajami bałkańskimi oraz między Rosją a Polską koncntrowane są nowe  oddziały wojska, ustawiane nowe rakiety, przeprowadzane ćwiczenia wojskowe.
-Dlatego my, aktywni dla Europy w ramach naszego partnerstwa, powinnismy wymagać.
-Musimy wymagać, by dialog w Europie został odnowiony, by na nowo stworzono zaufanie,  by zapewniono sprawiedliwość i bezpieczeństwo.
-Musimy zadbać o nową strukturę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest możliwe tylko razem– to znaczy „z“  i nigdy „przeciwko“ Rosji.
-Na płaszczyźnie cywilno- społecznej żyjemy już od dawna tymi perspektywami. W ramach naszego partnerstwa pokazujemy, że możliwe są dobre sąsiedzkie stosunki. Pokazujemy, jak może funkcjonować Europa.
-Dlatego dzisiaj i właśnie w tym czasie pewne jest: Nasze partnerstwo jest nie tylko „słuszne“, ale również „wartościowe“.
-Nasze partnerstwo miast jest ostoją  przyjaźni, pokoju i porozumienia,  małą ostoją rozsądku w nierozsądnym świecie.
-Nasze partnerstwo miast jest modelem pokojowej Europy. Tej perspektywy nie pozwolimy zepsuć. Pracowaliśmy nad tym przez 25 lat i będziemy to robić również w kolejnych 25 latach.
-Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy współdziałali, dla polityków w Chodzieży i Nottuln,  członków obu komitetów,  wielu stowarzyszeń , szkół, parafii, chórów, harcerzy, bractwa strzeleckiego, strażaków, ratowników ….. itd. Wy wszyscy i my wszyscy bierzemy odpowiedzialność za naszą przyszłość.
-Praca w ramach partnerstwa miast wzbogaca życie nas wszystkich. Ciągle, od 25 lat, poznajemy nowe osoby, nowe  przyzwyczajenia, myśli , nowe projekty życiowe. Cóż to za skarb!
-Na koniec –  praca w ramach partnerstwa miast sprawia niesamowicie dużo radości. Ten jubileuszowy weekend jest tego wspaniałym przykładem. Nie tylko wygłaszamy mowy, lecz -co o wiele ważniejsze- rozmawiamy ze sobą, wspólnie jemy, świętujemy, pijemy piwo i wódkę. W tym miejscu zakończę!

-Wielkie dzięki!   Na zdrowie! 

Robert Hülsbusch
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
lieber Jacek, liebe Beata,
liebe Freunde aus Chodziez und Nottuln,
sehr verehrte Damen und Herren!

25 kleine Gedanken/Sätze zum 25jährigen Jubiläum

1. Ich freue mich so unglaublich, dass wir alle hier und heute das 25jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft feiern können und feiern.
2. Ich denke aber auch an die, die heute nicht und nicht mehr dabei sein können.
3. Ich bedauere ebenso, dass Hansjörg Krukenberg heute aus gesundheitlichen Gründen diese Fahrt nicht mitmachen konnte. Er hat große Verdienste bezüglich unserer Städtepartnerschaft.
4. Die Entscheidung, eine Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen Chodziez und Nottuln einzugehen, war vor 25 Jahren goldrichtig.
5. Wir hatten große Träume, viele hoffnungsvolle Perspektiven.
6. Wir träumten von einem gemeinsamen Haus Europa, in der jeder ein Zimmer hat, jeder Platz hat, in dem wir Vielfalt leben können und doch ein Gemeinsames, ein Großes bilden.
7. Wir träumten davon, dass sich viele Menschen aus Nottuln und Chodziez kennenlernen.
8. Wir träumten davon, dass vor allem junge Menschen sich gegenseitig besuchen, für eine gewisse Zeit in den Familien zusammen leben, sich so kennenlernen und Freundschaften schließen.
9. Wir hatten einen Traum: Die Städtepartnerschaft sollte der Grundstein sein für die gute nachbarschaftliche Beziehung zwischen unseren Völkern und damit für Frieden in Europa.
10. Und es ist so wunderbar: Unser Traum ging in Erfüllung.
11. Und dennoch müssen wir Sorgen haben. Wir erleben derzeit die schwerste Krise in Europa seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes.
12. Unser Zusammenhalt in Europa ist gefährdet. Die Demokratie ist gefährdet. Ungleichheit und Ungerechtigkeit nagen an den Wurzeln unseres gemeinsamen Europas.
13. Unsere Sicherheit steht auf dem Spiel. Europa war viele Jahre ein Friedensprojekt, die Garantie überhaupt, dass Staaten nicht wieder militärisch aufeinander losgehen.
14. Unerträglich und gefährlich sind die neuen Spannungen, neue Aufrüstungsbestrebungen, neues Säbelrasseln. Auf beiden Seiten der Grenzlinien zwischen Russland und dem baltischen Staaten und zwischen Russland und Polen werden Truppen konzentriert, neue Raketen aufgestellt, Manöver abgehalten.
15. Gerade wir, die wir so lange schon im Rahmen unserer Städtepartnerschaften für Europa aktiv sind, sind nun gefordert.
16. Wir müssen fordern, dass der Dialog in Europa erneuert wird, dass Vertrauen wieder hergestellt wird, dass Gerechtigkeit und Sicherheit neu gestaltet werden.
17. Wir müssen eine neue Sicherheitsarchitektur fordern. Sicherheit geht nur gemeinsam – das heißt auch mit und niemals gegen Russland!
18. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene leben wir diese neuen Perspektiven längst vor. Im Rahmen unserer Städtepartnerschaft zeigen wir, wie gute nachbarschaftliche Beziehung geht. Wir zeigen, wie Europa funktionieren kann.
19. Deshalb – heute und gerade in diesen Zeiten gilt: Unsere Städtepartnerschaft ist nicht nur goldrichtig, sondern sie ist auch goldwert.
20. Unsere Städtepartnerschaft ist ein kleiner stabilen Hort von Freundschaft, Frieden und Verständigung, ein kleiner Hort von Vernunft in einer so unvernünftigen Zeit.
21. Unsere Städtepartnerschaft ist ein Modell für ein friedliches Europa. Diese Perspektive lassen wir uns nicht kaputt machen. Daran haben wir 25 Jahre gearbeitet und werden das auch in den nächsten 25 Jahren tun.
22. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, die Politiker in Chodziez und Nottuln, die Mitglieder der beiden Komitees, die vielen Vereine, die Schulen, die Kirchengemeinden, die Chöre, die Pfadfinder, Schützenbrüder, Feuerwehrmänner, Rettungsschwimmer…..usw. Ihr alle, wir alle übernehmen Verantwortung für unsere Zukunft.
23. Und – die Arbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft bereichert unser aller Leben. Wir lernen immer noch – seit 25 Jahren schon - neue Menschen kennen, neue Gewohnheiten, neue Gedanken, neue Lebensentwürfe. Was für ein Schatz.
24. Zum Schluss – die Arbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft macht unglaublich viel Spaß. Dieses Jubiläumswochenende ist dafür ein tolles Beispiel. Wir halten nicht nur Reden, sondern – viel wichtiger - reden miteinander, essen zusammen, feiern, trinken Bier und Wodka. Und deshalb höre an dieser Stelle auf!
25. Wielkie dzięki. Na zdrowie!

Robert Hülsbusch
Szanowny Panie Burmistrzu
Drogi Jacku, kochana Beato,
drodzy przyjaciele z Chodzieży i Nottuln,
szanowni Państwo!


25 drobnych myśli/zdań z okazji jubileuszu XXV-lecia

-Tak niesamowicie się cieszę, iż my wszyscy tutaj zebrani możemy dzisiaj świętować jubileusz naszego partnerstwa miast.
-Myślę również o tych, którzy dzisiaj tego czynić już nie mogą. 
-Ubolewam również, iż Hansjörg Krukenberg z powodów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w tym wyjeździe.  Należy podkreslić jego zasługi dla naszego partnerstwa miast.
-Decyzja  o nawiązaniu partnerstwa pomiędzy Chodzieżą a Nottuln, którą podjęlismy 25 lat temu, była słuszna.
-Mieliśmy wiele marzeń, wiele obiecujących perspektyw.
-Marzyliśmy o wspólnym domu- Europie, w której każdy ma swój pokój, każdy ma miejsce, w którym możemy byc różnorodni, tworząc coś wspólnego, coś wielkiego.
-Śniliśmy o tym, by poznało się wielu ludzi z Chodzieży i Nottuln.
  -Marzyliśmy o tym, by przede wszystkim odwiedzali się młodzi ludzie, by żyli razem  na jakiś czas w rodzinach, tak siebie poznawali i zawierali przyjaźnie.
-Mieliśmy marzenie:  Partnerstwo miast  miało być kamieniem węgielnym dla dobrych sąsiedzkich stosunków między naszymi naszymi  narodami i dla pokoju w Europie.
-I jest tak cudownie: Nasze marzenie się spełniło.
-A mimo to pojawiają się problemy.  Przeżywamy obecnie najtrudniejszy kryzys w  Europie od zakończenia konfliktu między wschodem a zachodem.
-Nasza więź w Europie jest zagrożona. Demokracja jest zagrożona.  Nierówność i niesprawiedliwość niszczą korzenie naszej wspólnej Europy.
-Nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Europa przez wiele lat była projektem pokojowym, gwarancją na to, że Państwa już nigdy militarnie nie wystąpią przeciw sobie.
-Nieznośne i niebezpieczne są nowe napięcia, podejmowanie nowych działań atomowych, nowe zagrożenie wojną. Po obu stronach linii granicznych między Rosją a krajami bałkańskimi oraz między Rosją a Polską koncntrowane są nowe  oddziały wojska, ustawiane nowe rakiety, przeprowadzane ćwiczenia wojskowe.
-Dlatego my, aktywni dla Europy w ramach naszego partnerstwa, powinnismy wymagać.
-Musimy wymagać, by dialog w Europie został odnowiony, by na nowo stworzono zaufanie,  by zapewniono sprawiedliwość i bezpieczeństwo.
-Musimy zadbać o nową strukturę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest możliwe tylko razem– to znaczy „z“  i nigdy „przeciwko“ Rosji.
-Na płaszczyźnie cywilno- społecznej żyjemy już od dawna tymi perspektywami. W ramach naszego partnerstwa pokazujemy, że możliwe są dobre sąsiedzkie stosunki. Pokazujemy, jak może funkcjonować Europa.
-Dlatego dzisiaj i właśnie w tym czasie pewne jest: Nasze partnerstwo jest nie tylko „słuszne“, ale również „wartościowe“.
-Nasze partnerstwo miast jest ostoją  przyjaźni, pokoju i porozumienia,  małą ostoją rozsądku w nierozsądnym świecie.
-Nasze partnerstwo miast jest modelem pokojowej Europy. Tej perspektywy nie pozwolimy zepsuć. Pracowaliśmy nad tym przez 25 lat i będziemy to robić również w kolejnych 25 latach.
-Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy współdziałali, dla polityków w Chodzieży i Nottuln,  członków obu komitetów,  wielu stowarzyszeń , szkół, parafii, chórów, harcerzy, bractwa strzeleckiego, strażaków, ratowników ….. itd. Wy wszyscy i my wszyscy bierzemy odpowiedzialność za naszą przyszłość.
-Praca w ramach partnerstwa miast wzbogaca życie nas wszystkich. Ciągle, od 25 lat, poznajemy nowe osoby, nowe  przyzwyczajenia, myśli , nowe projekty życiowe. Cóż to za skarb!
-Na koniec –  praca w ramach partnerstwa miast sprawia niesamowicie dużo radości. Ten jubileuszowy weekend jest tego wspaniałym przykładem. Nie tylko wygłaszamy mowy, lecz -co o wiele ważniejsze- rozmawiamy ze sobą, wspólnie jemy, świętujemy, pijemy piwo i wódkę. W tym miejscu zakończę!

-Wielkie dzięki!   Na zdrowie! 

Burmistrz Manuela Mahnke
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
lieber Jacek, liebe Beata,
liebe Freunde aus Chodziez und Nottuln,
sehr verehrte Damen und Herren!

25 kleine Gedanken/Sätze zum 25jährigen Jubiläum

1. Ich freue mich so unglaublich, dass wir alle hier und heute das 25jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft feiern können und feiern.
2. Ich denke aber auch an die, die heute nicht und nicht mehr dabei sein können.
3. Ich bedauere ebenso, dass Hansjörg Krukenberg heute aus gesundheitlichen Gründen diese Fahrt nicht mitmachen konnte. Er hat große Verdienste bezüglich unserer Städtepartnerschaft.
4. Die Entscheidung, eine Partnerschaft, die Partnerschaft zwischen Chodziez und Nottuln einzugehen, war vor 25 Jahren goldrichtig.
5. Wir hatten große Träume, viele hoffnungsvolle Perspektiven.
6. Wir träumten von einem gemeinsamen Haus Europa, in der jeder ein Zimmer hat, jeder Platz hat, in dem wir Vielfalt leben können und doch ein Gemeinsames, ein Großes bilden.
7. Wir träumten davon, dass sich viele Menschen aus Nottuln und Chodziez kennenlernen.
8. Wir träumten davon, dass vor allem junge Menschen sich gegenseitig besuchen, für eine gewisse Zeit in den Familien zusammen leben, sich so kennenlernen und Freundschaften schließen.
9. Wir hatten einen Traum: Die Städtepartnerschaft sollte der Grundstein sein für die gute nachbarschaftliche Beziehung zwischen unseren Völkern und damit für Frieden in Europa.
10. Und es ist so wunderbar: Unser Traum ging in Erfüllung.
11. Und dennoch müssen wir Sorgen haben. Wir erleben derzeit die schwerste Krise in Europa seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes.
12. Unser Zusammenhalt in Europa ist gefährdet. Die Demokratie ist gefährdet. Ungleichheit und Ungerechtigkeit nagen an den Wurzeln unseres gemeinsamen Europas.
13. Unsere Sicherheit steht auf dem Spiel. Europa war viele Jahre ein Friedensprojekt, die Garantie überhaupt, dass Staaten nicht wieder militärisch aufeinander losgehen.
14. Unerträglich und gefährlich sind die neuen Spannungen, neue Aufrüstungsbestrebungen, neues Säbelrasseln. Auf beiden Seiten der Grenzlinien zwischen Russland und dem baltischen Staaten und zwischen Russland und Polen werden Truppen konzentriert, neue Raketen aufgestellt, Manöver abgehalten.
15. Gerade wir, die wir so lange schon im Rahmen unserer Städtepartnerschaften für Europa aktiv sind, sind nun gefordert.
16. Wir müssen fordern, dass der Dialog in Europa erneuert wird, dass Vertrauen wieder hergestellt wird, dass Gerechtigkeit und Sicherheit neu gestaltet werden.
17. Wir müssen eine neue Sicherheitsarchitektur fordern. Sicherheit geht nur gemeinsam – das heißt auch mit und niemals gegen Russland!
18. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene leben wir diese neuen Perspektiven längst vor. Im Rahmen unserer Städtepartnerschaft zeigen wir, wie gute nachbarschaftliche Beziehung geht. Wir zeigen, wie Europa funktionieren kann.
19. Deshalb – heute und gerade in diesen Zeiten gilt: Unsere Städtepartnerschaft ist nicht nur goldrichtig, sondern sie ist auch goldwert.
20. Unsere Städtepartnerschaft ist ein kleiner stabilen Hort von Freundschaft, Frieden und Verständigung, ein kleiner Hort von Vernunft in einer so unvernünftigen Zeit.
21. Unsere Städtepartnerschaft ist ein Modell für ein friedliches Europa. Diese Perspektive lassen wir uns nicht kaputt machen. Daran haben wir 25 Jahre gearbeitet und werden das auch in den nächsten 25 Jahren tun.
22. Herzlichen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, die Politiker in Chodziez und Nottuln, die Mitglieder der beiden Komitees, die vielen Vereine, die Schulen, die Kirchengemeinden, die Chöre, die Pfadfinder, Schützenbrüder, Feuerwehrmänner, Rettungsschwimmer…..usw. Ihr alle, wir alle übernehmen Verantwortung für unsere Zukunft.
23. Und – die Arbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft bereichert unser aller Leben. Wir lernen immer noch – seit 25 Jahren schon - neue Menschen kennen, neue Gewohnheiten, neue Gedanken, neue Lebensentwürfe. Was für ein Schatz.
24. Zum Schluss – die Arbeit im Rahmen der Städtepartnerschaft macht unglaublich viel Spaß. Dieses Jubiläumswochenende ist dafür ein tolles Beispiel. Wir halten nicht nur Reden, sondern – viel wichtiger - reden miteinander, essen zusammen, feiern, trinken Bier und Wodka. Und deshalb höre an dieser Stelle auf!
25. Wielkie dzięki. Na zdrowie!

Burmistrz Manuela Mahnke

AKTUALNOŚCI

Relacja z wizyty burmistrza Jacka Gursza w Nottuln

Nottuln - Letzte Vorbereitungen für das Partnerschaftsjubiläum in Chodziez traf jetzt das Partnerschaftskomitee. Besonderer Gast: Bürgermeister Jacek Gursz war persönlich nach Nottuln gekommen. Der Countdown läuft: In zwei Wochen werden sich fast 180 Bürgerinnen und Bürger aus Nottuln auf den Weg in die polnische Partnerstadt Chodziez machen. Über Pfingsten wird dort das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Nottuln und Chodziez gefeiert. Zu einer kurzen Stippvisite kamen am Donnerstag Chodziezs Bürgermeister Jacek Gursz und seine Frau Wieslawa nach Nottuln. Mit Bürgermeisterin Manuela Mahnke und dem Komitee für Städtepartnerschaften wurden letzte Details des Jubelwochenendes besprochen. „Das wird ein fröhliches, freundliches und auch lustiges Fest werden“, versprach Jacek Gursz. Mit im Gepäck hatte der Bürgermeister alle Übernachtungslisten und auch die Programme für die einzelnen Gruppen. Ein dichtes Programm und eine gute Mischung aus offiziellen Feiern und fröhlichen Partys erwartet die Nottulner in der Partnerstadt. Am Pfingstsamstag wird eine große Wirtschaftsmesse im Beisein der Nottulner eröffnet. Nachmittags findet dann der offizielle Jubiläumsfestakt zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft statt. Im Anschluss daran wird gefeiert. Der Pfingstsonntag beginnt mit Diskussionsrunden zu Fragen der Europäischen Union. Nach der Heiligen Messe in der St.-Florian-Kirche tagen die beiden Partnerschaftskomitees. Abends findet ein großes Partnerschafts- und Abschlussfest für alle im Zelt im Stadion der Stadt statt. Am Montag werden die Gäste aus Nottuln wieder die Heimreise antreten. Ganz wichtig: Wegen des gedrängten Programms werden die Busse aus Nottuln am Freitag vor Pfingsten (2. Juni) nicht wie bisher vorgesehen um 22 Uhr, sondern schon um 20 Uhr vom Parkplatz Wellenfreibad abfahren. Bunt gemischt ist die große Reisegruppe aus Nottuln. Mit Bürgermeisterin Manuela Mahnke an der Spitze fährt eine offizielle Delegation mit, bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern, Vertretern des Rates, Pfarrdechant Norbert Caßens und Altbürgermeister Peter Amadeus Schneider. Mitglieder aus beiden Fachbereichen des Komitees für Städtepartnerschaften werden sich auf dem Weg machen, begleitet auch von Gästen aus der französischen Partnerstadt Saint-Amand-Montrond. Viele weitere Vereine werden mit ihren Partnervereinen in Chodziez feiern, der Chorus Cantemus, die Pfadfinder, Schützenbrüder der St.-Antoni-Bruderschaft, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und der DRLG. Natürlich sind auch die Schulen vertreten. Die Schulleiter des Gymnasiums Nottuln, der Liebfrauenschule und des Berufskollegs Ahaus fahren mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Schülerinnen und Schülern mit. Darüber hinaus haben sich weitere Bürgerinnen und Bürger angemeldet, die nicht Vereinen zugeordnet sind. Auch diese sind in Chodziez herzlich willkommen. Zufrieden und mit großer Vorfreude fuhr das Bürgermeister-Ehepaar wieder nach Polen zurück. Jacek Gursz: „Alles ist angerichtet. Wir freuen uns auch ein tolles Jubiläumsfest!“ In den nächsten Tagen werden noch alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer Post mit weiteren Details erhalten. Auch über die Homepage des Komitees sind weitere Infos zu bekommen. Sollte jemand nicht bis Ende der kommenden Woche benachrichtigt werden, kann er sich an Komiteemitglied Dirk Randhahn wenden, per Mail unter oder unter ✆ 0 25 09/9 93 59 32.

Przygotowania do jubileuszu idą pełną parą

Członkowie komitetu ds organizacji jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzieży i Nottuln spotykają się coraz częściej dogrywając ostatnie szczegóły tego, bardzo wymagającego logistycznie przedsięwzięcia, tak aby wszystko było gotowe na przyjazd gości z Niemiec.

W uroczystości zaangażowane są nie tylko władze i pracownicy Urzędu Miejskiego, ale również przedstawiciele szkół, instytucji, zakładów oraz stowarzyszeń działających na terenie miasta.

Całość koordynuje burmistrz Jacek Gursz. Swój przyjazd do Chodzieży zapowiedziało około dwustu uczestników z Niemiec. Przyjęcie ich i zorganizowanie trzydniowego pobytu to nie lada wyzwanie, a do tego dochodzą jeszcze takie sprawy, jak przygotowanie szczegółowych rozkładów dnia, podział wszystkich uczestników na grupy robocze, zorganizowanie spotkań i debat – i oczywiście głównej uroczystej akademii w Chodzieskim Domu Kultury.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Powiązane galerie:
grafika
Redakcja: chodziez, Dodano: 22.02.2018
Liczba zdjęć: 97