noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Sukces na miarę możliwości
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 18.10.2012
Liczba wyświetleń: 12285
PDF
DRUKUJ

 

Tytuł projektu systemowego:

Sukces na miarę możliwości"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektodawca:

Gmina Miejska w Chodzieży

 

Realizator projektu:

Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

 

Wartość projektu:

180 615,00 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2012 - czerwiec 2013
w tym okres zajęć: październik 2012 - czerwiec 2013.

W projekcie biorą udział szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży,

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz ich uczniowie.

Cel główny:

  1. Wsparcie rozwoju uczniów klas I-II szkół podstawowych nr 1 i nr 3 z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży poprzez realizację programu indywidualizacji nauczania dostosowanego do ich zdiagnozowanych potrzeb i możliwości edukacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

  1. Stworzenie szkołom biorącym udział w projekcie odpowiednich warunków wspomagający realizację procesu indywidualizacji nauczania, poprzez doposażenie ich baz dydaktycznej w okresie do końca realizacji projektu.

  2. Zapewnienie każdemu dziecku biorącemu udział w projekcie oferty zgodnej z jego potrzebami edukacyjnymi oraz możliwościami rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

  3. Zminimalizowanie trudności w uczeniu się u 50% dzieci objętych wsparciem w zakresie zajęć z czytania i pisania oraz związanych z umiejętnościami matematycznymi w okresie do końca realizacji projektu.

  4. Zwiększenie dostępności do zajęć skierowanych do szczególnie uzdolnionych uczniów i uczennic klas I-III w okresie do końca realizacji projektu.

 

 

 

Zakres wsparcia:

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz rozwojowych:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji)

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia logopedyczne,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

- zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,

- dogoterapia.

b) Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych:

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda, informatyka),

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (zajęcia plastyczne, muzyczne, rękodzielnictwo itp.),

- zajęcia językowe (j. angielski i niemiecki).

 

 


Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ