DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 12.10.2010
Liczba wyświetleń: 16199
PDF
DRUKUJ
grafika

Tytuł projektu:

"Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projektodawca:
Gmina Miejska Chodzież

Partnerzy projektu:

Gmina Wiejska Budzyń,
Gmina Miejsko-Wiejska Margonin,
Gmina Miejsko-Wiejska Szamocin.

Wartość projektu: 3 765 174 zł

Projekt w całości zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 • W projekcie bierze udział 12 szkół:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
 • Miejskie Gimnazjum w Chodzieży
 • Szkoła Podstawowa w Budzyniu
 • Gimnazjum w Budzyniu
 • Szkoła Podstawowa w Wyszynach
 • Szkoła Podstawowa w Margoninie
 • Publiczne Gimnazjum w Margoninie
 • Szkoła Podstawowa w Lipinach
 • Szkoła Podstawowa w Radwankach
 • Zespół Szkół w Szamocinie
 • Zespół Szkół w Lipiej Górze


oraz ich uczniowie.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych
i pedagogiczno-psychologicznych dla 2 860 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie powiatu chodzieskiego oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć.

Projekt opracowała Gmina Miejska Chodzież we współpracy z Gminami Budzyń, Margonin i Szamocin i dyrektorami wymienionych szkół.

Okres realizacji projektu: listopada 2008 - października 2010
w tym okres zajęć: styczeń 2009 - wrzesień 2010.
NABÓR I ZGŁOSZENIA

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Miejskiej Chodzież oraz Gmin Budzyń, Margonin i Szamocin, zgłoszeni na specjalnym formularzu przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibach poszczególnych urzędów gmin oraz w sekretariatach szkół, w terminie od listopada do końca grudnia 2008 roku. Aby zgłosić udział dziecka należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który można pobrać w sekretariatach szkół lub z następujących stron internetowych:

www.chodziez.pl www.margonin.pl www.szamocin.umig.gov.pl www.budzyn.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Do wypełnienia kwestionariusza zgłoszeniowego niezbędny jest PESEL dziecka!

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ