noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Stypendia szkolne przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży
Wprowadzono:13.06.2019 | chodziez3
Liczba wyświetleń:721
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafikaRok szkolny dobiegł końca, zaczynają się wakacje. W ciągu minionych 6 miesięcy nauki szkolnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży przyznał świadczenia o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego 49 uczniom w łącznej kwocie 44.540,80 zł.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm                            lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.                          Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 528,00 zł.


Stypendium szkolne udzielane jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących w szczególności:


-zakupu podręczników, ćwiczeń, zeszytów, słowników, tornistra, plecaka, ubioru  i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, lektur szkolnych, komputerów, laptopów, tabletów,
-dofinansowanie czesnego,
-pokrycie kosztów abonamentu internetowego,
-dofinansowanie kosztów dojazdu do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów),
-kosztów nauki języków obcych,
-zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich,
-wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.


Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020                              wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży od dnia 19 sierpnia 2019r. do dnia 15 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2019r.
E. Kołodziejczyk

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika