003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
XXIV sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:16.06.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:352
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika


W poniedziałek 29 czerwca 2020 r.  o godz. 14:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 maja 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze 2562
położonej w Chodzieży,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży
przy ul. Leśnej 54A/3,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży
przy ul. Strzeleckiej 8/6,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze 575/3
położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich,
e) w sprawie nadania nazwy ulicy,
f) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
g) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2020-2028,
i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie Gminy Miejskiej w Chodzieży – debata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2019 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży oraz opinii RIO o wniosku Komisji.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok,
b) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chodzieży za 2019 rok.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży (ul. Ignacego Jana
Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież). Z uwagi na trwające zagrożenie rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2, zachowane zostaną środki ostrożności m.in. w postaci zwiększonego dystansu między obecnymi w miejscu posiedzenia radnymi.
Gości zachęcamy do obserwowania bezpośredniej transmisji obrad, udostępnianej podczas każdej sesji w Internecie.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika